affilates avtale

Viktig informasjon til NRHA Norway medlemmer før sesongstart.

 

I 2015 ble det inngått en muntlig avtale om samarbeide mellom de fire nordiske affiliates (NRHA.DK, SRHA, NRHA.Finland og NRHA Norway) og pga misforståelser under SRHAs Year End Awards i 2017, tok NRHA Norways styret initiativet til å formalisere denne avtale skriftlig.

 

NRHA Norway inviterte da alle de andre nordiske affiliates til å godkjenne og undertegne denne avtale dokumentet. Som informert før, medlemmer i de fire nordiske affiliates kan fortsatt starte i NRHA affiliates klassene i SRHA, NRHA.DK, NRHA.NO og NRHA.FI klasser - uten ytterligere medlemskap enn det man har i hjemlandet.Mens NRHA Norway, NRHA.DK og NRHA Finland har skrevet under hele avtalen, vil SRHA ikke skrive under på deler av denne avtalen.

 

SRHA er enige i det som står beskrevet ovenfor, men ikke når det gjelder avsnittet om YEA og LTE.I praksis betyr dette at penger tjent i SRHA ikke teller med hverken i Year End Awards eller LTE   i NRHA.NO, NRHA.DK og NRHA.FI.På samme måte som penger SRHAs medlemmer tjener i de andre nordiske land vil ikke telle i SRHAs YEA eller LTE i Sverige.Alle ryttere står selvfølgelig fritt om tegne medlemskap i SRHA om de vil være med i SRHAs YEA og LTE , men det er kun inntjente penger i SRHA klasser i Sverige som teller.

 

SRHA skriver videre, sitat; Vi ønsker å jobbe for andre måter å utvikle vårt samarbeide på, og det er viktig at alle affiliates deltar i denne diskusjonen.Vi er klare for nye ideer som vi alle kan være enige om.

Kontakt oss

 

E-post: post@nrha.no

Telefon: (+47) 47 86 99 44

Bygdavegen 177- 5499 Åkra - Norway

NRHA Norway

NRHA European Affiliate

 

Vi er den norske underavdeling av NRHA USA.

Våre primare mål er å promotere reiningsporten og reininghesten i Norge. NRHA Norway arrangerer flere NRHA  godkjente stevner hvert år.

 

© Copyright. All Rights Reserved.